skip to Main Content

Lidt om os

Vi er et rådgivnings- & handelsfirma med mere end 35 års erfaring
og et stort netværk af producenter og leverandører.

Hvem er vi

Engelund Consult er et rådgivnings- og handelsfirma.
Vi står for procesrådgivning og hjælp til virksomheder, der har behov for sparring til nye tiltag i deres produktion.

Vi udarbejder forslag til udstyrsfabrikater, budgetter, tilbud m.m.

Baggrunden for virksomheden er mere end 35 års erfaring indenfor procesindustri
– herunder fødevarer og kemisk/teknisk industri.

Vi henvender os til virksomheder, som har produktforædling, forarbejdning,
bevægelser i rør og transportbånd samt tankopbevaring.

Hvad kan vi

Vi forstår vores kunders behov både produktions- og prismæssigt.
Til enhver opgave sammensætter vi det rigtige team af specialister med respektive kompetencer.
Det vil sige: Netværkssamarbejde på tværs af forskellige brancher.

Ligeledes har vi et stort netværk af producenter og leverandører, herunder tankproduktion, mixere, flowkomponenter, reservedele, unitopbygning, køling, damp og hedvandsudstyr samt automation med
PLC-styringer på alle niveauer.  > Se mere

Vi er et uafhængigt firma og tilpasser os den enkelte kundes foretrukne fabrikater, og vi finder det rette produkt
– afhængig af kundens behov og økonomi.

Hvad arbejder vi efter

 • Korte svartider på forespørgsler og tilbudsgivning
 • De billigste priser på ydelser, komponenter og reservedele
 • At overholde hvad vi lover
 • At være ærlige og opbygge tillid overfor kunder og partnere
 • At forstå kunders behov og arbejde ud fra det
 • At få tilfredse kunder, som fastholder samarbejde fremadrettet
 • At sige fra, hvis opgaven ikke ligger til os.

Hvad kan du forvente af os

 • Opstartsmøde med kunden for nærmere gennemgang af opgaven/behovet
 • Fremsendelse af idéoplæg / tilbud ud fra kundens beskrivelse
 • Tilpasninger og endeligt forslag
 • Tilbud fremsendes
 • Forhandling – tidsplan og ordre.