skip to Main Content

Vi
udarbejder

 • Skitseprojektering
 • Procesteknisk projektering
 • Utility projektering
 • Lay-out tegninger
 • Flowdiagrammer
 • Tanktegninger
 • Unittegninger
 • Automation
 • Reservedelslister
 • Materialecertifikater
 • Overensstemmelseserklæring
 • CE-mærkning

Vores
erfaring har vi fra

 • Mejeriindustrien
 • Bryggeri, juice og vand
 • Salater, dressing
 • Slagteriindustrien
 • Fiskeindustrien
 • Bagerier
 • Konfekture
 • Kemiindustrien

Vi er
leveringsdygtige i

 • Pumper
 • Ventiler
 • Plade & rørvekslere
 • Skrabevarmevekslere
 • Mixertanke
 • Balance, proces og lagertanke
 • CIP-anlæg
 • Transportbånd
 • Reservedele

… øvrigt procesudstyr efter opgave.